Thuis Begeleiding en Verpleging

De Schakel in Zorg stelt zich ten dienste om in een vroeg stadium deskundige psychiatrische zorg te leveren aan patiënten met een (acuut) psychiatrisch toestandsbeeld waarbij zich een hulpvraag voordoet op psychisch, sociaal, maatschappelijk en of somatisch gebied. Door acuut te anticiperen op de hulpvraag kan een opname vaak voorkomen worden.

De Schakel in Zorg levert ondersteuning en begeleiding met betrekking tot alle facetten van het dagelijks leven van de patiënt.

Deze zorg wordt geboden vanaf het 18de levensjaar en heeft geen limiet qua leeftijd. Wij richten ons niet tot een afgebakend gebied en accepteren elke psychiatrische diagnose welke verpleegkundige zorg en behandeling in de thuissituatie nodig heeft.

Leveren van zorg bestaat uit intensieve samenwerking tussen de verwijzer, de hulpverlener, de patiënt en diens systeem in eigen leef-, woon- en werkomgeving. 

De verpleegkundige zorg wordt te allen tijde geleverd door BIG geregistreerde professionals.

De psychiatrische kennis in combinatie met  een uitgewerkt plan zorgt voor op maat geleverde zorg.

Concreet levert de Schakel in Zorg:

T.a.v. Patiënten:

 • observatie van de psychiatrische problematiek in de thuissituatie
 • uitvoeren van interventies in acute psychiatrische situaties
 • bieden van ondersteuning en veiligheid
 • aandacht voor tekortkomingen op het gebied van ADL, BDL en HDL
 • psycho-educatie volgens het HC-model
 • steun en begeleiding bieden in de dagstructuur
 • verpleegkundige diagnostiek

T.a.v. Systeem:

 • psycho-educatie volgens het HC-model
 • adviseren t.a.v diverse ondersteunende verenigingen (bijvoorbeeld Ypsilon)

T.a.v. Behandelaar:

 • op maat geleverde verpleegkundige zorg
 • nauwe samenwerking
 • heteroanamnese
 • biografie
 • psychiatrische adviezen

Aanvragen

Huisartsen en andere tweedelijns voorzieningen kunnen telefonisch contact opnemen om een aanvraag voor psychiatrische intensieve thuiszorg in te dienen. De aanvraag moet voorzien zijn van een probleemomschrijving en een duidelijke hulpvraag.

Om zorg te kunnen verlenen is een beschikking van de gemeente noodzakelijk of een WLZ indicatie vanuit het zorgkantoor. Wij helpen u bij het indienen van deze aanvraag. Wordt de aanvraag geaccepteerd dan wordt direct een afspraak gepland met de betreffende zorgvrager om binnen een week, thuis een intake af te nemen.

Na deze intake wordt een zorgpad uitgestippeld en het verpleegkundig behandelplan opgesteld.

Deze intakefase neemt tussen aanvraag en start maximaal 1 week in beslag.

Op indicatie vind er een gesprek plaats met de aanvrager en patient om de gestelde doelen te evalueren en zonodig bij te stellen.

Aan het einde van de geleverde zorg vindt er een eindevaluatie plaats.