Onze diensten

Thuis begeleiding en verpleging

De Schakel in Zorg stelt zich ten dienste om in een vroeg stadium deskundige psychiatrische zorg te leveren aan patiënten met een (acuut) psychiatrisch toestandsbeeld waarbij zich een hulpvraag voordoet op psychisch, sociaal, maatschappelijk en of somatisch gebied. Door acuut te anticiperen op de hulpvraag kan een opname vaak voorkomen worden.

De Schakel in Zorg levert ondersteuning en begeleiding met betrekking tot alle facetten van het dagelijks leven van de patiënt. Deze zorg wordt geboden vanaf het 18de levensjaar en heeft geen limiet qua leeftijd. Wij richten ons niet tot een afgebakend gebied en accepteren elke psychiatrische diagnose welke verpleegkundige zorg en behandeling in de thuissituatie nodig heeft.

Het leveren van zorg bestaat uit intensieve samenwerking tussen de verwijzer, de hulpverlener, de patiënt en diens systeem in eigen leef-, woon- en werkomgeving.

De verpleegkundige zorg wordt te allen tijde geleverd door BIG geregistreerde professionals.

De psychiatrische kennis in combinatie met  een uitgewerkt plan zorgt voor op maat geleverde zorg.

Locatie

T 085 002 0882
E info@deschakelinzorg.nl

Bezoekadres:
Hoofdstraat 107
6372 CS Landgraaf

Correspondentieadres:
Veldesdoorn 3
6372 XK Landgraaf

Bankrekeningnummer
NL23 RABO 0147586984
T.n.v. De Schakel In Zorg

K.v.K nummer 58179720