Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bent u ergens niet tevreden over? Vertel het ons

De medewerkers van De Schakel in Zorg doen er alles aan om u zo goed mogelijk te ondersteunen. Het kan zo zijn dat u ergens niet tevreden over bent, bijvoorbeeld over de zorg die u krijgt of de manier waarop met u is omgegaan. Maak dit kenbaar, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Hieronder ziet u de manieren waarop u een klacht kunt indienen, door de dikgedrukte tekst aan te klikken vouwt u een deze uit. Probeer eerst in gesprek te gaan met uw zorgverlener, mocht u hier ondersteuning bij nodig hebben kunt u altijd gebruik maken van de vertrouwenspersoon. Deze zal u kunnen ondersteunen bij het indienen van een klacht.

Binnen 6 weken ontvangt u een reactie op uw klacht.

Onze medewerkers staan open voor uw wensen en kritiek. Zij horen daarom graag als eerste uw verzoek tot verbetering. Toch kan het gebeuren dat het gesprek voor u niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd of dat u liever met iemand anders wilt praten. U kunt dan contact opnemen met de klachtenfunctionaris van De Schakel in Zorg

Mocht u ondanks de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot een passende oplossing komen, dan kan de klachtenfunctionaris u informeren en ondersteunen bij het indienen van een schriftelijke klacht bij de Raad van Bestuur.

Klachtencommissie De Schakel in Zorg

Postbus 30034

6370 KA Landgraaf

Als we er samen niet uit komen na het doorlopen van bovenstaande stappen, bestaat er de mogelijkheid contact op te nemen met F. Peters van het LSR.

De Schakel in Zorg biedt zorgvragers de gelegenheid hun klacht te bespreken met een onafhankelijk cliëntvertrouwenspersoon.

F. Peters is bereikbaar via:
E-mail: f.peters@hetlsr.nl
Tel. 06-11466115
Bereikbaar op werkdagen maandag t/m vrijdag 09:00 – 17:00

Een zorgverlener probeert zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent en vragen heeft over de
behandeling of de zorgaanbieder. Dan kunt u terecht bij het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.

Het Klachtenloket Zorg is een onafhankelijk landelijk informatiepunt waar u terecht kunt voor deskundige informatie en advies bij klachten over zorgverleners. De medewerkers van het Klachtenloket kunnen uw vragen beantwoorden en u adviseren over wat u het best kunt doen. Zij kunnen u ook in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris.
Hij kan bemiddelen tussen u en de zorgverlener, zodat u samen een goede oplossing kunt vinden voor uw klacht.

voor meer informatie:
070 – 310 53 92
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg
info@klachtenloket-zorg.nl

Flyer Klachtenloket:  Klachtenloket Flyer

Locatie

T 085 002 0882
E info@deschakelinzorg.nl

Bezoekadres:
Hoofdstraat 107
6372 CS Landgraaf

Correspondentieadres:
Veldesdoorn 3
6372 XK Landgraaf

Bankrekeningnummer
NL23 RABO 0147586984
T.n.v. De Schakel In Zorg

K.v.K nummer 58179720