Contact

Aanvragen & Contact

Contactformulier

  Voor verwijzers

  Huisartsen en andere tweedelijns voorzieningen kunnen contact opnemen om een aanvraag voor psychiatrische (intensieve) thuiszorg in te dienen. De aanvraag moet voorzien zijn van een probleemomschrijving en een duidelijke hulpvraag.

  Om zorg te kunnen verlenen is een beschikking van de gemeente of een WLZ indicatie vanuit het zorgkantoor vereist. Wij helpen u bij het indienen van deze aanvraag. Wordt de aanvraag geaccepteerd dan wordt direct een afspraak gepland met de betreffende zorgvrager om binnen een week, thuis een intake af te nemen.

  Na deze intake wordt een begeleiding stijl gekozen en een verpleegkundig behandelplan opgesteld. Deze intakefase neemt tussen aanvraag en start maximaal één week in beslag. Op basis van de indicatie vind er een gesprek plaats met de aanvrager en patiënt om de gestelde doelen te evalueren en zonodig bij te stellen. Aan het einde van de geleverde zorg vindt er een eindevaluatie plaats.

  Kunt u ons niet bereiken?

  In het geval dat wij niet bereikbaar zijn of voor noodgevallen verwijzen wij u door naar:

  Vragen over werk, opleiding en stage

  Specifieke vragen op het gebied van werk, opleiding en stage kunt u mailen naar de servicedesk van Personeel, Opleiding en Communicatie.

  Vragen over de website

  Heeft u vragen of een opmerking over deze website? We horen het graag! U kunt uw mail sturen naar de webmaster.

  Locatie

  T 085 002 0882
  E info@deschakelinzorg.nl

  Bezoekadres:
  Hoofdstraat 107
  6372 CS Landgraaf

  Correspondentieadres:
  Veldesdoorn 3
  6372 XK Landgraaf

  Bankrekeningnummer
  NL23 RABO 0147586984
  T.n.v. De Schakel In Zorg

  K.v.K nummer 58179720