Over ons

Psychiatrische klachten worden veelal voor het eerst geuit bij de huisarts. In dit vroege stadium probeert de huisarts met zijn middelen, voornamelijk farmacotherapeutisch de patiënt te behandelen. Kortdurende intensieve zorg en expertise op het psychiatrische vlak in de thuissituatie zijn de ontbrekende middelen. Bij de behandeling van de psychiatrische problematiek is ook systeemonderzoek van belang. Echter binnen de huidige tijdsdruk is dit bijna onmogelijk. In een instelling wordt deze zorg wel geboden.

Echter patiënten ervaren de overstap naar een gespecialiseerde instelling nog steeds als een grote drempel. Mede veroorzaakt door de stigmatisering van de geestelijke gezondheidszorg en het vooruitzicht op een lange behandeling.

Veel psychiatrische klachten kunnen al in een vroegtijdig stadium grondig behandeld worden, zonder dat dit uiteindelijk leidt tot langdurige poliklinische contacten en of opname in een instelling. Juist in de veilige en gezonde thuissituatie heeft de patiënt meer baat bij deze deskundige zorg.

Partners, kinderen en overige familieleden of andere mensen uit de omgeving van de patiënt hebben vaak behoefte aan ondersteuning, begeleiding en psycho-educatie. De Schakel in Zorg levert handvatten hoe om te gaan met psychiatrische klachten van de patiënt met als doel stabilisatie van de patiënt en het systeem.