Over Ons

De Schakel in Zorg in het kort

De Schakel in Zorg is al vele jaren gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met psychiatrische of psychische problemen. Gedurende de laatste jaren zien we echter dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) de weg vinden naar De Schakel in Zorg.

Met onze jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening treden we laagdrempelig, proactief en daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen. Altijd vanuit een persoonlijke en nuchtere benadering.

We houden ons bezig met uiteenlopende trajecten, van korte interventies tot structurele zorg voor cliënten. Onze achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde en maatschappelijke kennis zetten we dagelijks in voor cliënten en vaak ook voor hun gezin, financiën en huishouding. De Schakel in Zorg werkt succesvol samen met en in opdracht van gemeentes, justitie, sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en zorgverzekeraars. Ook zijn we actief in netwerken met onder meer psychiatrische instellingen, verwijzers en (huis)artsen.

Missie

De Schakel in zorg richt zich met al haar activiteiten op haalbaar herstel en op participatie in de samenleving. Door onze brede psychiatrische kennis en ervaring en platte organisatiestructuur kunnen wij de klant daadkrachtig, pragmatisch en outreachend begeleiden op een wijze die het beste bij zijn of haar specifieke behoeften past.

Hierbij kunnen een vijftal kernactiviteiten worden onderscheiden; (langdurige) psychiatrische thuiszorg, forensische zorg, (kortlopende) trajectbegeleiding, dagactiviteiten en ondersteuning bij dagelijkse levensbehoeften (ADL en BDL).

Visie

In de toekomst blijft De Schakel in Zorg dienstverlening aanbieden aan cliënten met een psychiatrische aandoening en/of licht verstandelijke beperking. Wij zijn een organisatie die creatief, snel en daadkrachtig wil kunnen inspelen op individuele zorgvragen en veranderingen in de zorgmarkt. Dit vraagt dat we ontwikkelingen nauwgezet volgen en hier tijdig op anticiperen.

Samen met de zorgvrager aan de slag

Bij De Schakel in Zorg zijn we reeds jaren gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met psychiatrische of psychische problemen. Gedurende de laatste jaren zien we echter dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking of een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kiezen voor ambulante begeleiding van De Schakel in Zorg. Met onze jarenlange ervaring in de ambulante hulpverlening treden we proactief en daadkrachtig op, waarbij we mensen echt verder helpen. Altijd vanuit een persoonlijke en nuchtere benadering.

We houden ons bezig met uiteenlopende trajecten, van korte interventies tot structurele zorg voor zorgvragers. Onze achtergrond in de psychiatrische verpleegkunde en maatschappelijke kennis zetten we dagelijks in voor zorgvragers en vaak ook voor hun gezin, financiën en huishouding. De Schakel in Zorg werkt succesvol samen met en in opdracht van gemeentes, justitie, sociale diensten, sociale werkvoorzieningen en zorgverzekeraars. Ook zijn we actief in netwerken met onder meer psychiatrische instellingen, verwijzers en (huis)artsen.

Locatie

T 085 006 5619
E info@deschakelinzorg.nl

Bezoekadres:
Hoofdstraat 107
6372 CS Landgraaf

Correspondentieadres:
Veldesdoorn 3
6372 XK Landgraaf

Bankrekeningnummer
NL23 RABO 0147586984
T.n.v. De Schakel In Zorg

K.v.K nummer 58179720