De organisatie

De Schakel in Zorg levert in een vroeg stadium deskundige psychiatrische zorg aan cliënten met een psychiatrisch toestandsbeeld waarbij zich een hulpvraag voordoet op psychisch, sociaal, maatschappelijk en of somatisch gebied. Door vroegtijdig te anticiperen op de hulpvraag kan een opname vaak voorkomen worden.

De Schakel in Zorg levert ondersteuning en begeleiding met betrekking tot alle facetten van het dagelijks leven van de cliënt.

Deze zorg wordt geboden vanaf het 18de levensjaar en heeft geen limiet qua leeftijd. Wij richten ons niet tot een afgebakend gebied en accepteren elke psychiatrische diagnose welke (verpleegkundige) zorg en begeleiding in de thuissituatie nodig heeft.

Leveren van zorg bestaat uit intensieve samenwerking tussen de verwijzer, de hulpverlener, de cliënt en diens systeem in het eigen leef-, woon- en werkomgeving.

De verpleegkundige zorg wordt te allen tijde geleverd door BIG geregistreerde professionals.

De psychiatrische kennis in combinatie met een uitgewerkt zorgleefplan zorgt voor een op maat geleverde zorg.

De Schakel in Zorg is een zorginstelling met als rechtsvorm een Besloten Vennootschap (BV).
De Raad van bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Commissarissen.