Begeleiding

De begeleiding van de Schakel in Zorg is een vorm van hulpverlening waarbij de zorgverlener u thuis bezoekt en begeleidt. We werken met case management.
Eén zorgverlener wordt toegewezen aan de cliënt. De zorgverlener werkt nauw samen met u, uw netwerk en uw behandelaar / huisarts.

De huisbezoeken vinden plaats volgens afspraak zowel binnen als buiten kantooruren.
Het doel van de begeleiding is om uw toestand te verbeteren, een eventuele opname te voorkomen en uw zelfredzaamheid zo snel mogelijk te vergroten.

Wat kunt u verwachten

In overleg met u, uw behandelaar / huisarts en de zorgverlener wordt afgesproken hoe vaak u thuis begeleiding ontvangt. Dit kan variëren van één tot meerdere malen per week.

De zorgverlener stelt samen met u een zorgleefplan op. In dit plan staan de doelen van de huisbezoeken beschreven en de manier waarop daaraan gewerkt zal worden.

U kunt hierbij denken aan:

1 Patiënten
 • het oefenen van vaardigheden op psychisch en sociaal vlak
 • ventilerende gesprekken
 • vragen over medicatie
 • inzicht krijgen in het ziektebeeld
 • dagindeling; regelmaat, agendaplanning, afspraken maken en nakomen
 • het vinden van een dagbesteding: bv hobby’s, werk, sport of vrijwilligerswerk
 • begeleiden naar instanties die kunnen helpen met de financiële situatie zoals bijvoorbeeld: de kredietbank, sociaal raadslieden, algemeen maatschappelijk werk
 • zelfstandig voeren van een thuisadminstratie
 • het structureren van de huishouding
 • het versterken van de zelfredzaamheid
 • het signaleren van veranderingen in het zorgproces en ziektebeeld
 • inschakelen van andere vormen van hulp.
2 Systeem
 • inzicht krijgen in het ziektebeeld
 • adviezen t.a.v. de ondersteuning
 • adviseren t.a.v. diverse ondersteunende verenigingen (bijvoorbeeld Ypsilon)
3 Behandelaar
 • op maat geleverde (verpleegkundige) zorg
 • nauwe samenwerking
 • heteroanamnese
 • biografie
 • psychiatrische adviezen

Wij hanteren de volgende exclusie criteria:

o Jonger dan 18 jaar
o Een organische handicap
o Verstandelijk gehandicapten
o Een verleden van ernstig impulscontrole verlies ten opzichte van derden
o Buiten de regio gehuisvest
o Geen vaste woon- of verblijfplaats
o Geen verzekering